کد آهنگ

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

ارائه نظر X

همکلاسي، هم دانشگاهي و بازديد کننده گرامي

براي بهتر شدن وبلاگ، افزايش کيفيت کار و استمرار بيشتر مطالب

نظر خود را در قسمت نظرات هر مطلب بنويسيد

با سپاس فراوان

احدي-مدير وبلاگ

کارشناسی ارشد MBA دانشگاه پيام نور همدان
Logo
این ویلاگ متعلق به دانشجـویان مدیریت ام بی ای دانشگاه پیام نور مرکز همدان است من احدی دانشجوی ورودی90 در حال حاضر مدیر این وبلاگ هستم. خانم کرمی دانشجوی ورودی 91 و خانم رحیمی دانشجوی ورودی 92 نیز از نویسندگان وبلاگ هستند .
وبلاگ دانشجویان رشته کارشناسی ارشدMBA

<من->

 

باز شدن مجدد سیستم انتخاب واحد

 

15 تا 20 بهمن 


دسته بندی : امور آموزشي


نویسنده: مهدی احدي
سه شنبه هفتم بهمن 1393
 

 گرایشهای جدید مدیریت MBA

 
هنوز سایت برا ثبت نام فراگیر یا ویرایش اطلاعات بازه. بد ندیدم توضیحی بدم در مورد گرایشها. البته برگرفته از سایتهای دیگه است. به زودی مطلبی در مورد نمونه سوالات اصول حسابداری، مبانی سارمان و مدیریت و مدیریت استراتژیکMBA قرار می دم.

-استراتژی
مدیر استراتژیک همچون سکان‌داری است که با نگریستن به افق‌ها، کشتی سازمانی را به سوی اهداف عالی خود هدایت می‌کند. همچنین داشتن تفکر استراتژیک برای تمامی مدیران ضروری است زیرا تحقق استراتژی‌های اصلی سازمان در گروی این است که مدیران و کارکنان با درک آن استراتژی‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را برای تحقق آن هدایت کنند. دانشجویان با گذراندن این دوره علاوه بر فراگیری مهارت‌های لازم و کاربردی برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، طرز تفکر استراتژیک خود را نیز تقویت می‌کنند تا در هر بخش یا شغلی که مشغول فعالیت هستند، به صورت اثربخش تر و کاراتر عمل کنند.

-بازاریابی
این دوره برای افزایش دانش و مهارت‌های لازم برای بازاریابی کالاها و خدمات طراحی شده است. با توجه به رقابت فشرده میان سازمان‌ها برای فروش محصولات و رکود اقتصادی جهانی، فارغ‌التحصیلان این دوره دارای مزیت رقابتی و اشتغال پذیری بالایی خواهند بود و با فراگیری جدیدترین روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی برای سازمان خود ارزش آفرینی خواهند کرد. همچنین در طراحی دروس دوره تلاش شده علاوه بر آموزش تکنیک‌ها و روش‌های بازاریابی، جامع‌نگری و دانش تئوریک لازم برای درک و به‌کارگیری تکنیک‌ها و روش‌ها نیز در داوطلب پرورش داده شود.

-کارآفرینی

این دوره كه معادل Master of Business Administration (MBA ) است به منظور پرورش مدیران كارآمد و خلاق برای اداره سازمانهای اقتصادی - اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. در تمامی دنیا این رشته با Business همپوشانی دارد و در واقع کارآفرینی، روح نوآوری و خلاقیت و Business در هم آمیخته است به طوریکه جزء لاینفکی از هم تعریف شده اند.

هدف از برگزاری این دوره تربیت مدیرانی کاردان و کارآفرین همراه با خلاقیت و نوآوری می باشند که بتوانند سازمان ها را در عرصه تجارت به سوددهی برسانند و رشد دهند.

این رشته در صدد باز کردن عرصه ای جدید در کسب و کار و برانگیختن روح کارآفرین کسانی است که در پس راه اندازی کسب و کار جدید، ایجاد بازارهایی پررونق برای محصول، خدمت و حتی عقایدی نوین، بوجودآوردن تغییر و تحولاتی چشم گیر در مؤ سسات موجود و در حال فعالیت بوده و ریسک فعالیتهای مخاطره آمیز جدید را بر عهده می گیرند.

لذا تربیت مدیرانی کارآفرین و نو اندیش می تواند سازمان ها را به سمت شکوفایی سوق دهند.

-کسب و کار بین المللی
هدف رشته گرایش کسب و کار بین المللی در MBA این است که فرصتی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا در کسب وکار استراتژیک به مهارت و تخصصهای لازم دست یافته و در محیط های بین المللی توانایی و قابلیتهای بازرگانی کسب کنند.ویژگی های اصلی این رشته عبارتند از:ساختار مرحله ای که موقعیتی فراهم می کند در امور مالی بین المللی، کسب و کار جهانی و بازاریابی بین المللی تخصص یابید. تاکید بر کاربرد دانش و مهارتها؛ بطور مثال از طریق فرصتهای کارورزی و انجام پروژه های واقعی در بخش های خصوصی، دولتی و سازمانهای غیر انتقاعی و خیریه استفاده از فن آوری و نرم افزارهایی از قبیل GMMSO (سیستم آن لاین مدیریت بازاریابی جهانی) آموزش و سنجش در گرایش کسب و کار بین المللی بر کار گروهی، شبیه سازی های کسب و کار و پروژه های واقعی، مبتنی بر تجزیه و تحلیل، متمرکز است.


-مالی
این دوره مناسب کسانی است که قصد دارند با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی کشور، به طور هوشمندانه اقدام به فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و سهام کنند و یا مدیریت امور مالی سازمان‌ها را به عهده گرفته و در این زمینه به سازمان‌های گوناگون نیز مشاوره‌های تخصصی دهند. از این رو تمرکز اصلی این دوره بر کاربرد عملی دانش و روش‌های مدیریت مالی است تا فارغ‌التحصیلان این دوره بتوانند در حوزه کاری خود متخصص شده و رهبران مالی سازمان‌های خود شوند.

-منایع انسانی و رفتار سازمانی
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ، اﺳﺘﺨﺪام، آﻣﻮزش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن را داراﺳﺖ. از اﯾﻨﺮو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮب اﻓﺮاد، ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رواﺑﻂ ﮐﺎري ﺧﻮب اﺳﺖ. MBA ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ HR (Human Resource )را ﺑﺎ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﮐﺎرﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، دادن ﭘﺎداش و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر، ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و روﯾﮑﺮدي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﺪي ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ در آن ﯾﺎ ﺑﺮاي آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اراﺋﻪ میگردد.
 
- سیستم های اطلاعاتی و فناوری
با افزایش پیچیدگی و ابهام در سازمان‌های امروزی سیستم‌های اطلاعاتی از اهمیت بالایی برخوردار گشته‌اند. علاوه بر این سازمان‌ها روزبه‌روز برای استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی مشتاق تر می‌شوند و افرادی که دانش لازم در زمینه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی را دارند ارزش بسیار زیادی برای سازمان‌ها پیداکرده‌اند. دانشجویان این دوره دانش و تکنیک‌های لازم برای تعریف ملزومات، آماده سازی، طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی را به دست خواهند آورد و خواهند توانست برای برقراری کانال‌های ارتباطی مطمئن میان سازمان و مشتریان و تأمین‌کنندگان راه‌حل‌های بدیع و اثربخشی عرضه کنند.

استراتژي  بسيارعالي و جذابه  اما به علت اهميتش و نياز به تسلط به كل فرايند  كسب و كار به فارغ التحصيلا به اين راحتي كار رويايي كه انتظار دارن نميدن و حالا حالا بايد كف بازار رو جارو بزنن تا به جايي كه مي خوان برسن

گرايش بازاريابي يكي از گرايشهاي قشنگه كه البته نيروهايي  تيز و خوش فكر و اجتماعي مي طلبه  و بازار رو به رشدي هم داره براي فارغ التحصيلهاي هم جاي كار داره و اصولا در دنيا هم خوب تازه فارغ التحصيلا رو جذب مي كنن

گرايش مالي : بسيار عاليه اما مثل استراتژي به اين راحتي نمي تونيد براي خودتون اسم ورسم پيدا كنيد و سالها بايد تلاش كنيد و البته خوب مزدشو خواهيد گرفت . رقباي شما در اين گرايش حسابدار ها هستن

گرايش منابع انساني : از گرايشهاي خيلي قشنگه به خصوص اينكه با روانشناسي تلفيق مي شه .  بازار كسب و كار ايران كم كم داره ازش استقبال مي كنه

گرايش کارآفرینی : برای این دوره حتما سابقه کسب و کار یا مدیریت داشته باشید

 


دسته بندی : در مورد MBA


نویسنده: مهدی احدي
دوشنبه ششم بهمن 1393
 

هشتمین جشنواره زمستانی همدان

 

 

لینک حشنواره هفتم و عکسهای جشنواره ششم زمستانی همدان

 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: جشنواره زمستانی همدان از مورخ 5 بهمن ماه به صورت رسمی با حضور کارناوال‌های شادی در سطح شهر آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه جشنواره نیز 6 بهمن ماه از ساعت 18تا20 شب در سالن ورزشی ابن سینا با دعوت از عموم مردم برگزار می‌شود.

وی به همکاری شبکه‌های تلویزیونی استانهای همجوار در پوشش رسانه‌ای جشنواره زمستانی همدان اشاره کرد و افزود: علاوه بر شبکه های استانهای همجوار، شبکه جام جم نیز به پوشش برنامه‌های جشنواره می پردازد و به دنبال این هستیم که برنامه‌هایی را نیز در شبکه یک، دو و سه داشته باشیم، ضمن اینکه برنامه شب غربی همدان نیز از دیماه امسال برنامه‌های خود را با محوریت کرسی آرایی و فرهنگ کرسی در همدان آغاز کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته، دراماکن تجاری و پاساژها تخفیف‌هایی از سوی اصناف در نظر گرفته شده که در قالب پوستر جشنواره زمستانی ارائه می‌شود، ضمن اینکه ارائه تخفیف 40 الی 50 درصدی هتل‌ها و همچنین ارائه تخفیف در اماکن گردشگری از دیپر برنامه‌های جشنواره است. وی به تخفیف تأسیسات گردشگری در ایام جشنواره زمستانی اشاره کرد و گفت: شرکت علیصدر 30 درصد، شهربازی ارم 20 درصد، تله‌کابین گنجنامه 30 درصد و اصناف و مراکز خرید تخفیف 20 درصدی در نظر گرفته‌اند.

سروش مقدم گفت: جشنواره برف و شیره نیز در 7 بهمن ماه، اجرای آئین باباطاهر خوانی، کارگاه همدان شناسی در ایام دهه فجر با حضور اساتید ایران شناسی و همدان شناسی با رویکرد راه اندازی بنیاد همدان شناسی، بازدید رایگان از موزه‌های همدان، حضور در گلزار شهدا، افتتاح نمایشگاه عکس زمستان همدان در گذر تاریخ در 12 بهمن ماه، آغاز تورهای گردشگری داخل استان و شهرها و روستاها از 13 بهمن ماه و برگزاری کارگاه نجوم در مرکز اختر شناسی ابن صلاح همدانی در 14 بهمن ماه به مناسبت روز هوا و فضا از جمله برنامه‌های جشنواره زمستانی است.

وی با اشاره به رونمایی از 10 اثر ثبت ملی در همدان گفت: اجرای برنامه شب شعر در 15 بهمن ماه، مسابقه کرسی آرایی در 16 بهمن ماه، مسابقه آدم برفی در 17 بهمن ماه، جشنواره نقاشی در 18 بهمن ماه، برنامه شب خاطره یادگاران دفاع مقدس به مناسبت روز نیروی هوایی و افروختن مشعل بازی‌های زمستانی در 20 بهمن ماه در این جشنواره پیش بینی شده است.

سروش مقدم  با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزشی در ایام جشنواره زمستانی، گفت: برنامه های ورزشی همچون مسابقه آفرودسنگ نوردی خانمها و آقایان، کوهنوردی، حضور هیئت‌های باستانی در آئین افتتاحیه و اختتامیه، مسابقات بومی و محلی و مسابقه اتومبیل رانی با حضور120 ورزشکار در ایام جشنواره زمستانی و غیره برگزار می‌شود.

سروش مقدم از برگزاری همایش طب سنتی و گیاهان دارویی در آخرین روز بهمن ماه خبر داد و گفت:علاوه بر این برنامه افتتاح و راه اندازی نخستین تشکل سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در همدان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همایش تورگردانان در روزهای پایانی جشنواره در 4 و 5 اسفندماه در همدان برگزار می‌شود و در آن از تورگردانان و مسئولان دفاتر و آژانس‌های خدماتی و گردشگری و همچنین معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دعوت شده و همزمان با اختتامیه جشنواره زمستانی انجام می‌شود.

 در پایان این نشست نیز از پوستر و نماد هشتمین دوره جشنواره زمستانی رونمایی شد.

http://iraneconomist.com/files/fa/news/1393/11/2/81593_308.jpg

 

http://iraneconomist.com/files/fa/news/1393/11/2/81591_761.jpg 

 

 


دسته بندی :


نویسنده: مهدی احدي
 

دروس مدیریت تحول و مدیریت اسلامی

 

با توجه به اخباری که شنیدم این دو دوس اخرین ترمی هست که با همین منبع ارائه میشه و ترم بعد منابع جدید میاد. چون همیشه تغییر منبع در پیام نور برا اونا که اولین بار درس رو میگیرن همراه با مشکلات زیادی نظیر عدم وجود نمونه سوال، طرح اشتباه سوال، نبود خلاصه یا راهنما، مشکلات تایپی و ویرایش و ... بوده به همه دوستان توصیه می کنم اگه این دو درسشون مونده همین ترم بگیرنش. درس تحول که خبر رسیده منبع بدتری در انتظار ترم بعدی هاست! دو خلاصه برای این دو درس بنده هم همین ترم گویا کاربرد داره که واقعا خلاصه مدیریت اسلامیم حیف میشه!


دسته بندی : امور آموزشي


نویسنده: مهدی احدي
چهارشنبه یکم بهمن 1393
 

تقويم آموزشي ترم دوم 94-93
 
انتخاب واحد 1 تا 7 بهمن
شروع کلاسها احتمالا 23 یا  29بهمن
حذف و اضافه 26 بهمن تا 4 اسفند
حذف اضطراري تا 29 اردیبهشت
پايان کلاسها 7 خرداد
شروع امتحانات 10 خرداد
پايان امتحانات 7 تیر

 

دوستان نظرات خصوصی قابل نمایش و جواب دادن نیست


دسته بندی : امور آموزشي


نویسنده: مهدی احدي
سه شنبه بیست و سوم دی 1393
 

اندر عجایب دانشگاه پیام نور!

 

امروز اتفاق عجیبی در حیات بشریت افتاد و برای اولین بار در تاریخ در جایی از این کره خاکی امتحان درسی با عنوان مدیریت مالی بدون حتی یک سوال محاسباتی برگزار شد! طوطیان شکرشکن شیرین گفتار چنین روایت کنند که با دیدن این سی و پنج سوال چشمهای دانشجویان چهارتا گشته و دهن همی نتوانستند ببندند و با فکی باز شروع به پاسخگویی همی نمودند و برخی همی نالان و برخی همی خندان از برای طرح این سوالات خارق العاده توسط طراح پیام نوریی که حال نداشته سوال محاسباتی طرح نُماید و نخواسته ان همه فرمول حفظ شده و ماشین حساب برده شده به کار آید! باشد که با این شوک وارده به دانشجویان اندکی با دم خود گردو بشکند که چه اعجوبه ای هستم من!!!

 


دسته بندی : مديريت مالي


نویسنده: مهدی احدي
 

 

 ثبت نام آزمون فراگیر نوبت پانزده کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آغاز شد

 

دانلود دفترچه راهنمای پذيرش دوره های فراگیر تحصيلات تکميلي(دانش پذيري کارشناسي ارشد) - پذيرش مهر ماه 1394 (نوبت پانزدهم)

لینک شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام در دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سال 1394 (نوبت پانزدهم)

تغییرات در رشته ام بی ای فتو فراوونه، ام بی ای (MBA) شده چندین گرایش که سه تاشو همدان داره، اصول حسابداری هم جایگذین زبان شده و تئوری 1 جای خودشو به مبانی سازمان و مدیریت داده تو آزمون ورودی!!! ورودی هر گرایش 20 نفر و فقط پژوهش محور

ثبت نام تا 28 دیماه از طریق سایت سازمان سنجش با پرداخت 60 هزار تومان بوده و آزمون روز جمعه 4 اردیبهشت 94 برگزار میشه.

مطالب تکمیلی به زودی رو وبلاگ قرار خواهد گرفت.

 


دسته بندی : فراگير ارشد پيام نور


نویسنده: مهدی احدي
چهارشنبه هفدهم دی 1393

 

درس حفظ جزء 30 قرآن کریم را حتما اخذ کنید!

 

اگه به دنبال افزایش یه باره ای معدل هستید درس حفظ جزء 30 قرآن کریم را اخذ کنید. این درس شهریه نداره و یک واحد به نمره هاتون اضافه می کنه بدون اینکه تو جمع واحد بیاد!!! ینی چی؟ خوب ینی اینکه مثلا شما 15 می گیرید و 15 نمره به نمرهاتون اضافه میشه و تقسیم بر همون تعداد واحد قبلی میشه. تازه اگه زیر 12 بگیرید و بیفتید درس حذف میشه خود بخود! تازه تو سقف واحد هم نمیاد

 


دسته بندی : امور آموزشي


نویسنده: مهدی احدي
  

  برنامه امتحانات ترم دوم 94-93 رشته مدیریت MBA دانشگاه پیام نور

 

تاریخ و زمان انتخاب واحد از 2 بهمن تو سایت گلستان مشخص میشه که می تونید مراجعه کنید و تاریخ و ساعت دقیق انتخاب واحد خودتون مطلع بشید. گرچه هنوز در کوران امتحانات همین ترم قرار داریم ولی برنامه امتحانات ترم بعد تو جدول زیر اومده، این برنامه به احتمال زیاد درسته ولی موقع انتخاب واحد با نگه داشتن موس روی مشخصات هر درس در جدول پایین تاریخ و ساعت امتحان نمایش داده میشه. دقت کنید تستی یا تشریحی بودن فعلا اینه، ولی قطعیتش تو لیست منابع درسی که به زودی رو سایت دانشگاه پیام نور قرار می گیره معلوم میشه. 

از این لینک می تونید برنامه ۵ ترمه رشته مدیریت ام بی ای رو ببینید : برنامه 5 ترم MBA (ردیف اولش مربوطه به رشته ماست)

 

شماره درس نام درس نوع امتحان تاريخ امتحان روز هفته ساعت شروع
1218210 مديريت اسلامي تشريحي 1394.03.10 يك شنبه 10:30
1218213 مديريت رفتارسازماني ومنابع انساني تستي 1394.03.11 دو شنبه 13:45
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم تستي 1394.03.11 دو شنبه 15:15
1218208 تئوريهاي مديريت 2 تستي 1394.03.16 شنبه 13:45
1218209 تصميم گيري كمي براي مديران تستي 1394.03.17 يك شنبه 8:00
1218215 مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات تستي 1394.03.18 دو شنبه 8:00
1237003 مديريت تحول تشريحي 1394.03.24 يك شنبه 8:00
          8:00
1218211 تفكروديداستراتژيك تستي 1394.03.26 سه شنبه 13:45
1117143 آمار وكاربرد آن درمديريت 1 تستي 1394.03.28 پنج شنبه 10:30
1214066 اصول حسابداري 1 تستي و تشريحي 1394.03.30 شنبه 8:00
1218214 مديريت استراتژيك تستي 1394.03.31 يك شنبه 13:45
1218373 روش تحقيق پيشرفته ( آموزش محور ) تستي 1394.04.01 دو شنبه 13:45
1237002 برنامه ريزي استراتژيك درعمل (كارگاه ) تستي 1394.04.01 دو شنبه 10:30
1237001 مديريت مالي وحسابداري تستي 1394.04.02 سه شنبه 8:00
1225018 زبان تخصصي MBA تستي 1394.04.03 چهار شنبه 10:30
1237004 تحليل تطبيقي ازاستراتژيهاي سازمانی تستي 1394.04.06 شنبه 13:45
1237006 روش تحقيق درمديريت تستي 1394.04.06 شنبه 13:45
1218212 تئوريهاي مديريت 1 تستي 1394.04.07 يك شنبه 13:45
1111296 پايان نامه ارشد (4واحد)        
1218365 سمينار ( تحقيق و تتبع نظري )        

 

خوب بچه های 90 و 91 که الفاتحه  ، بچه های 92 هم که سه گروهن ( مهر سراسری، مهر فراگیر و بهمن فراگیر) که فقط میشه تو نظرات بگن چه درسایی پاس کردن که بشه راهنمایی کنم چی بگیرن ولی بازم یادآوری می کنم دروس ترم یک و جبرانی رو نگیرن و بذارن برا تابستون چون ترم تابستون فقط دروس ترم یک و دروس جبرانی ارائه میشه. بچه های ورودی مهر 93 هم که دو گروه سراسری ( آموزش محور و پزوهش محور) و فراگیر (فقط پژوهش محور) هستن هم بگن چیا پاس کردن و شرایط حضورشون درکلاسا و همدان چطوذه تا بتونم راهنمایی کنم.

البته انتخاب واحد ۷۰ درصدش به فاصله امتحانا بستگی داره که به خاطر حجم زیاد کتابها خیلی به هم نزدیک نباشه و ۲۰ درصدش هم برا اونا که می خوان کلاس بیان به برنامه کلاسی که هنوز اعلام نشده و بعد که اومد میشه تو حذف و اضافه اصلاح کرد درسها رو، ۱۰ درصد هم به مواردی مثه عدم فشار زیاد با عدم گرفتن درسهای سنگین با هم، تعادل بین دروس تستی و تشریحی و ...

توضیه ای هم که من همیشه به دانشجویان داشتم این که دورس ترم اول و جبرانی رو بذارن برا تابستون چون دورس سایر ترمها ابستون ارائه نمیشه ( توضیح اینکه در تابستان می توان 8 واحد گرفت، شهریه نصفه، کلاس و میان ترم و انتخاب محل آزمون هم نداره)

نکته خیلی خیلی مهم که مجدد تاکید می کنم اینکه جلسه اول تمام دروسی که احتمال میدید این ترم بگیرید شرکت کنید. از نون شب واجب تره اینی که گفتم.

 


دسته بندی : امور آموزشي


نویسنده: مهدی احدي
یکشنبه چهاردهم دی 1393
 

 امتحان مدیریت تحول مورخ 14 دی 1393

 

امتحان یکی از درسهای غول رشته های ام بی و اجرایی امروز برگزار شد و یکی از دوستان مثه همیشه لطف کردن و در اسرع وقت سوالا رو برای من ارسال کردن

1- ویژگی های تیم اثربخش را توضیح دهید. 6 نمونه را ذکر کرده و 3 نمونه را توضیح دهید.

2-کارآفرینی و تعاون و پارکهای دانش را توضیح دهید

3- سیستم 1 به 4 لیکرت را نام ببرید و مختصر توضیح دهید

4- یکپارچگی سخت و نرم را توضیح دهید

5- مدل کنترلی مدیریت را توضیح دهید

6- چند نمونه از مدیریت کیفیت جامع را نام برده توضیح دهید

7- باورها و ارزش ها را در ارتباط با افراد توضیح دهید

 

جواب

1- صفحه 37 تلخیص ولی بی توضیح

2- صفحه 12 و 13 تلخیص بدون تعاون

3- صفحه 41 تلخیص

4- صفحه 20 و 21 تلخیص(مختصر)

5- صفحه 15 تلخیص

6- صفحه 42 تلخیص

7- صفحه 30 و 31 تلخیص

دیگه نمی دونم درست جواب دراوردم یا نه


دسته بندی : مديريت تحول


نویسنده: مهدی احدي
 

تفاوت آموزش محور و پژوهش محور

 

با تغییر سیاست وزارت علوم برای افزایش یکباره دانشجو در ابتدای دولت نهم، پیام نور با مشکلی مواجه بود به نام کمبود هیئت علمی که در دوره لیسانس با مدرس حق التدریس قابل حل بود اما در دوره ارشد و درس پایان نامه محدودیتهای قانونی وزارت علوم راه را بر افزایش بی رویه دانشجو بسته بود چرا که هر استاد می توانست 6 پایان نامه داشته باشد و تا دانشجویی دفاع و نمره نمی گرفت نفر هفتم نمی توانست پروپوزال خود را تصویب کند. لذا پیام نور که بررسی لازم را کرده بود و فهمیده بود که نیمی از متقاضیان ارشد به قصد گرفتن مدرک متقاضی ادامه تحصیل هستن نه کسب علم( یا ورود به دوره دکتری) با حذف پایان نامه و جایگزین کردن دو یا سه درس تئوری راه را برای گرفتن دوبرابری دانشجو هموار کرد. اما با روی کار امدن دولت یازدهم این قضیه منتفی شد.

دوره آموزش محور مزیتی که داره برا اونا خوبه که نمی خوان به دوره دکتری برن و به فکر گرفتن مدرک ارشد هستن فقط.  گر چه راه براشون بسته نیس و مثلا دانشگاه ازاد تو جذب دانشجوی دکتری خیلی براش مهم نیس طرف اموزش محور بوده یا پژوهش محور و حتی با دادن چند مقاله آی اس آی میشه خلا پایان نامه رو تو مصاحبه دکتری سایر دانشگاه ها  پر کرد.
پس این که تو چه شیوه ای درس بخونید بستگی به خودتون داره و خوشبختانه الان تغییر شیوه به هر دو راحت امکان پذیره


دسته بندی : امور آموزشي


نویسنده: مهدی احدي
پنجشنبه چهارم دی 1393
 

امتحان مدیریت اسلامی مورخ 4 دی 93

 

امروز امتحانات رشته ما با 7 سوال کلیشه ای درس مدیریت اسلامی کلید خورد. یکی از دوستان زحمت کشیدن سوالا رو سریع برام فرستادن:

1- چهار مورد از خصوصیات اصلی یک مدیر خداباور را توضیح دهید.

2-مبانی ارزشها را در مدیریت اسلامی از دیدگاه اسلام و غرب مقایسه کنید

3-هشت مورد از اصول و مبانی حکومت اسلامی الهی را نام ببرید

4- اصول بنیادی حاکم بر نظارت و کنترل از دیذگاه اسلام را توضیح دهید.

5- برداشت های مختلف از مدیریت اسلامی را همراه با بیان صحیح ترین برداشت تبیین نمایید.

6- منظور از خیر و شر بودن سرشت انسان چیست؟ توضیح دهید.

7- چهار مورد از ویژگی های نظام ارزشی اسلام را به اختصار تبیین نمایید.

 

جواب:

1- صفحه 15 خلاصه (البته تو خلاصه فقط تیترش هست که میشه توضیحشونو حدس زد)

2- صفحه 7 خلاصه

3- صفحه 32 خلاصه

4- صفحه 8 خلاصه

5- صفحه 36 خلاصه

6- صفحه 5 خلاصه

7- صفحه 5خلاصه

 خوشبختانه هر چی تحول یه ترم در میون ما رو روسیاه می کنه این مدیریت اسلامی جبران می کنه


دسته بندی : مدیریت اسلامی


نویسنده: مهدی احدي
پنجشنبه چهارم دی 1393

 

نمرات میان ترم مدیریت مالی

 

آقای دکتر محبی لطف کردن میان ترمهای مدیریت مالی رو وارد کردند. البته معیار نمره دهیشون مشخص نیست، حالا اگه نمره هاتون باهم تفاوت داشت تعجب نکنید!!

نمره هاتون و چک کنید، اگر هم دوست داشتید اینجا توی نظرات اعلام کنید.

موفق باشید


دسته بندی : مديريت مالي


نویسنده: زهره رحیمی
 

سوالات امروز مدیریت مالی  (حسابداری مدیریت) رشته مدیریت اجرایی

 

تو ادامه مطلب می تونید این نمونه سوالات رو ببینید

گرچه کمتر پیش میاد نمونه سوال تو وبلاگ قرار بدیم

ولی چون این می تونه محکی باشه برا اونا که این ترم مدیریت مالی دارن بد ندیدم تا داغه همه ببینن

باید اضافه کنم تو رشته ام بی ای بعضا 35 سوال می دن که حدود 30 تاش محاسباتیه

گویا میان ترم مدیریت مالی هم وارد شده. ایشالا همه 6 شدن


دسته بندی : مديريت مالي


نویسنده: مهدی احدي
دوشنبه یکم دی 1393

 

مدیریت مالی

 

یکی از دوستان گفتن که من چه سودی میبرم ازینکه درمورد مدیریت مالی مطلب نمیزارم! نمیدونم!! ولی در کل به خاطر مسائلی من از ابتدا چشمم از کلاس و نمره میان ترم مالی آب نمیخورد و هیچ امیدی به نمره نداشتم. ولی به هر حال قرار بود استاد محبی یه امتحان میان ترم برگزار کنن و نمره اون رو به عنوان نمره میان ترم در نظر بگیرن. تا حالا که کسی خبری ازین امتحان نداره (یا لااقل من ندارم).

از دوستان عزیز اگه کسی هست که اطلاعی درین مورد داره خوشحال میشیم به ما هم اطلاع بده و بقیه همکلاسی ها بدونن چه خبره .

در ضمن خواهشی که داشتم اینه که از دوستان اگه کسی هست که رابطش با استاد خوبه ، بره با ایشون یه صحبتی راجع به ۶ نمره ها بکنه، نتیجه رو به ما هم بگه . چون جواب تلفن نمیدن .

من سه فصل از جلد یک خوندم یه نظر که خیلی آسون میومد ، حالا نمیدونم توی امتحان چطوری میخوان سوال بدن . 

دوستای عزیز لطفا یه همکاری و همفکری بکنید تا تکلیف این کلاس روشن بشه .


دسته بندی : مديريت مالي


نویسنده: زهره رحیمی
آخرین مطالب
» باز شدن مجدد سیستم انتخاب واحد: 15 تا 20 بهمن ( پنجشنبه نهم بهمن 1393 )
» گرایشهای جدید مدیریت MBA ( سه شنبه هفتم بهمن 1393 )
» هشتمین جشنواره زمستانی همدان ( دوشنبه ششم بهمن 1393 )
» دروس مدیریت تحول و مدیریت اسلامی ( دوشنبه ششم بهمن 1393 )
» تقويم آموزشي ترم دوم 94-93 ( چهارشنبه یکم بهمن 1393 )
» اندر عجایب دانشگاه پیام نور! ( سه شنبه بیست و سوم دی 1393 )
» ثبت نام آزمون فراگیر نوبت پانزده کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آغاز شد ( یکشنبه بیست و یکم دی 1393 )
» درس حفظ جزأ 30 را حتما پاس کنید! ( چهارشنبه هفدهم دی 1393 )
» برنامه امتحانات ترم دوم 94-93 رشته مدیریت MBA دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه هفدهم دی 1393 )
» امتحان مدیریت تحول مورخ 14 دی 1393 ( یکشنبه چهاردهم دی 1393 )
» تفاوت آموزش محور و پژوهش محور ( شنبه ششم دی 1393 )
» امتحان مدیریت اسلامی مورخ 4 دی 93 ( پنجشنبه چهارم دی 1393 )
» نمرات میان ترم مدیریت مالی ( پنجشنبه چهارم دی 1393 )
» سوالات امروز مدیریت مالی (حسابداری مدیریت) رشته مدیریت اجرایی ( پنجشنبه چهارم دی 1393 )
» مدیریت مالی ( دوشنبه یکم دی 1393 )
» اندر احوالات امتحانات پيام نور ( دوشنبه یکم دی 1393 )
» دانلود خلاصه دو کتاب مدیریت اسلامی و تلخیص دو کتاب مدیریت تحول! ( دوشنبه یکم دی 1393 )
» تاریخ ثبت‌نام و برگزاری آزمون ارشد فراگیر نوبت پانزدهم ( یکشنبه سی ام آذر 1393 )
» دريافت كارت آزمون ( جمعه بیست و هشتم آذر 1393 )
» پایان ثبت نام آزمون دکتری در 26 آذر+ دانلود دفترچه ( چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 )
» ۱۶ آذر؛ روز دانشجو گرامی باد ( یکشنبه شانزدهم آذر 1393 )
» انتخاب محل آزمون ( دوشنبه دهم آذر 1393 )
» تحول و سمینار ( یکشنبه نهم آذر 1393 )
» پایان نامه 3 ( شنبه یکم آذر 1393 )
» مدیریت تحول ( پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 )
» ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 94 آغاز شد / دانلود دفترچه راهنما ( شنبه هفدهم آبان 1393 )
» آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور / قوانین و شرایط جدید ( شنبه هفدهم آبان 1393 )
» ثبت نام غیر حضوری قبولی های تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 1393 ( شنبه هفدهم آبان 1393 )
» سمینار ( جمعه شانزدهم آبان 1393 )
» و اما پایان نامه 2 ( چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 )
درباره ما
پيغام مدير : رشته کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشـگاه پیام نور همدان برای اولین بار در تـرم دوم سال تحصــیلی 91-90 از طریــق آزمون فراگیر جذب دانشجو داشته است. این وبلاگ برای ارتـباط بیشتر بین دانشجویان این رشته ساخته شده و فعالیت می نماید. امیدواریم مورد استفاده شما قرار گیرد.
ایمیل : mehdi.ahadi777@gmail.com